Top maturitní projekty

Maturitní práce s obhajobou

Jelikož je naše škola školou odbornou, patří mezi maturitní předměty i praktická maturitní zkouška. Tato zkouška má za úkol odhalit, jaké dovednosti si naši žáci během studia osvojili.

Téma maturitní práce je poměrně volné a žáci si mohou vybrat z oblastí webový projekt, programování, grafický projekt a databázový projekt. Následně je jim přidělen vedoucí maturitní práce a pod jeho vedením výsledná práce vzniká. Na konci celého snažení obhajují maturanti výsledky své práce před maturitní komisí.