Photoshop

Bitmapová grafika

Pro práci s bitmapovou (rastrovou) grafikou používáme špičkový grafický editor Adobe Photoshop. Tento software je vyvíjen déle než 25 let a na poli grafiky a postprodukce se stal nenahraditelným standardem. Není proto divu, že při výuce počítačové grafiky začínáme právě touto aplikací.

Krok za krokem

První krůčky ve Photoshopu vedou ke kreslícím nástrojům, nástrojům pro tvorbu výběru a vrstvám. Tyto základní poznatky umožní žákům velmi brzo vytvářet graficky složitější projekty.

Žáci jsou vedeni k tomu, aby v rámci svých projektů byli schopni připravovat grafické materiály pro prezentaci pomocí zobrazovacích technologií i tisku. Samozřejmostí je i tvorba a optimalizace webové grafiky a získání dovedností s propojením grafiky bitmapové a vektorové.

Výuka práce ve Photoshopu končí složitými projekty ve smyslu fotomontáže a matte paintingu s využitím pokročilých funkcí a filtrů.

Témata jednotlivých prací

Témata jednotlivých cvičení jsou volena tak, aby si žáci prostřednictvím nich fixovali své znalosti a dovednosti a se zpracování bitmapové grafiky.

Z níže uvedeného seznamu si můžete vybrat některé z témat a prohlédnout si vybrané práce.