Illustrator

Vektorová grafika

V počítači se vyskytují dva typy grafiky, grafika vektorová a bitmapová. Vektorová grafika je tvořena křivkami. Tvar těchto křivek je určen pomocí směrových úseček, které tvoří tečnu k dané křivce v příslušném kotevním bodě. Z těchto informací je vytvořen matematický vzorec, s jehož pomocí se vypočítávají jednotlivé body křivky.

Tento způsob popisování křivek vyvinul v roce 1965 francouzský matematik a konstruktér Pierr Béziere pro usnadnění práce automobilových designérů. Jeho postup použila v roce 1985 firma Adobe při tvorbě tiskového jazyka PostScript.

Vektorové obrázky mají tu výhodu, že se dají zvětšovat i zmenšovat bez ztráty kvality, protože je možné všechny body znovu přesně vypočítat. Vektorová grafika nalezne uplatnění především při tvorbu logotypů, písma, ilustrací…